question 1

Na politické mapě světa nacházíme:

A téměř 400 nezávislých států a asi 40 závislých území
B téměř 200 nezávislých států a asi 40 závislých území
C téměř 100 nezávislých států a asi 40 závislých území
D téměř 200 nezávislých států a asi 100 závislých území


question 2

Který z uvedených politických útvarů NEpatří mezi nezávislé (suveréní, svrchované) státy?

A Gibraltar
B Norsko
C Monako
D Lichtenštejnsko


question 3

Která z uvedených území již NEpatří mezi politicky závislá území jiných států?

A Nizozemské Antily
B Hongkong
C Grónsko
D Bermudy


question 4

Mapka zobrazuje státy regionu jižní Afriky. Přiřaďte, jakou polohu mají jednotlivé státy označenými čísly vzhledem k moři:


question 5

Součástí skupiny deseti územě největších států světa, které zabírají spolu polovinu veškeré zemské souše, patří:

A Francie
B Kazachstán
C Španělsko
D Německo


question 6

Vyberte pořadí pěti největších (nejrozlehlejších) států světa podle rozlohy:

A Rusko, Kanada, Čína, USA, Austrálie
B Rusko, Kanada, Čína, USA, Brazílie
C Rusko, Kanada, USA, Čína, Brazílie
D Rusko, Kanada, USA, Čína, Austrálie


question 7

Do skupiny rozlohou nejmenších států světa NEpatří:

A Vatikán
B Monako
C San Marino
D Egypt


question 8

Jaké je pořadí tří nejmenších států (od nejmešího):

A San Marino, Monako, Vatikán
B Vatikán, San Marino, Malta
C Vatikán, Monako, San Marino
D Vatikán, San Marino, Lichtenštejnsko


question 9

Mezi pět nejlidnějších států světa patří (True = patří, False = nepatří):

A Čína
True False
B Německo
True False
C Indie
True False
D USA
True False
E Nigerie
True False
F Indonésie
True False
G Velká Británie
True False
H Brazíle
True False


question 10

Z desítky nejlidnatějších států světa jich šest leží (pomůže ti mapa nejlidnětějších států světa):

A v Asii
B v Africe
C v Evropě
D v Americe


question 11

S pomocí mapy na obrázku určete typ státní hranice mezi Španělskem a Francií, kterou přerušuje krátce malý stát Andora:

A umělá středověká hranice
B přírodní hranice tovořená řekou Ebro
C přírodní hranice tvořená pohořím Pyreneje
D přírodní hranice tvořená pohořím Alpy


question 12

Který z uvedených států NEpatří mezi federativní státy?

A Norsko
B Rakousko
C Německo
D Austrálie


question 13

Který z uvedených států NEpatří mezi jednotné (unitární) státy?

A Francie
B Polsko
C Japonsko
D Švýcarsko


question 14

Který z uvedených států s monarchistickým státním zřízením patří mezi parlamentní (konstituční) monarchie?

A Saúdská Arábie
B Omán
C Brunej
D Belgie


question 15

Který z uvedených států není republikou?

A Dánsko
B Francie
C Řecko
D Indie


question 16

Který z uvedených států NEpatří v současné době mezi demokratické?

A Irák
B Španělsko
C Itálie
D Brazílie


question 17

Ve kterém z uvedených států existuje v současnotsti totalitní politický systém s vládou jediné politické strany?

A Korejská lidově demokratická republika (KLDR, Severní Korea)
B Korejská republika (Jižní Korea)
C Japonsko
D Rusko


question 18

Uveďte název a sídlo nejvýznamnější mezinárodní politické organizace sdružující téměř všechny nezávislé státy světa:

Název organizace je: , sídlo ve městě: .


question 19

Nejvýznamnějším současným vojensko-politickým seskupením demokratických států Evropy a Severní Ameriky je:

A Organizace spojených národů
B Organizace amerických a evropských států
C Severoatlantická aliance (NATO)
D Společenství národů


question 20

Který z uvedených států není členem Evropské unie (EU)?

A Maďarsko
B Rumunsko
C Turecko
D Slovinsko


question 21

Určete, zda uvedené problémy lidské společnosti lze označit jako celosvětové (globální):

A nebezpečí válek
True False
B přelidnění Země
True False
C nedostatek potravin a pitné vody
True False
D nedostatek surovin a energetických zdrojů
True False
E zachování zdravého životního prostředí
True False


question 22

Kterou z uvedených oblastí NElze označit aktuálně za konflikt z politického hlediska?

A Kavkazsko
B Blízký Východ
C Perský záliv
D Severní Evropa


question 23

Který z uvedených států NEpatří mezi takzvané nástupnické státy bývalého Sovětského svazu, k jehož rozpadu došlo v roce 1991:

A Afghánistán
B Tádžikistán
C Litva
D Arménie


question 24

Který z uvedených států NEvznikl rozpadem bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie?

A Chorvatsko
B Slovinsko
C Srbsko
D Černá Hora
E Albánie
F Bosna a Hercegovina


question 25

V roce 1985 bychom našli na tehdejší politické mapě světa jako samostatné nezávislé státy (vyberte správné odpovědí):

A Albánii
B Slovensko
C Gruzii
D Kazachstán
E Chile


question 26

Na mapě je vyobrazen známý stát, vyber jaké je jeho správní členění a forma vlády:

A Správní členění - konfederace, forma vlády - prezidentská republika
B Správní členění - federace, forma vlády - parlamentní republika
C Správní členění - federace, forma vlády - prezidentská republika
D Správní členění - konfederace, forma vlády - parlamentní republika


question 27

Na mapce je vyobrazeno členění Rakouska do 9 spolkových republik. Vyberte správné názvy vybraných republik označených čísly.

Číslo 2: , číslo 8: .


question 28

Ostrov, který je rozdělen demarkační linií na řeckou a tureckou část je:

A ostrov Kréta
B ostrov Kypr
C ostrov Korsika
D ostrov Sámos