question 1

Povrch ČR tvoří dvě geologicky odlišné části. Podle informací z mapky na obrázku o jejich geologickiém stáří vyberte jejich názvy:

A Starší vývoj - Česká vysočina a mladší vývoj - Západní Karpaty
B Starší vývoj - Západní Karpaty a mladší vývoj - Česká vysočina
C Starší vývoj - Českomoravská vysočina a mladší vývoj - Vněkarpatské sníženiny
D Starší vývoj - Vněkarpatské sníženiny a mladší vývoj - Českomoravská vysočina


question 2

Které pohraniční pohoří není na mapce zakresleno?

A Český les
B Orlické hory
C Jeseníky
D Krušné hory


question 3

K pohořím ležícím na sever od 50 stupně severní šířky patří pohoří (pracuj pomocí mapy):

A Jizerské hory
B Šumava
C Beskydy
D Český les


question 4

Jak se nazývá rozsáhlá vrchovina spojujicí v širokém pruhu oblast mezi Prahou a Brnem:

A Broumovská vrchovina
B Brdská vrchovina
C Karlovarská vrchovina
D Českomoravská vrchovina


question 5

Označte správný název pánve, která se rozkládá mezi městy Chomutov a Ústí nad Labem:

A Teboňská pánev
B Chebská pánev
C Sokolovská pánev
D Mostecká pánev


question 6

Chceme-li vystoupit na nejvyšší horu ČR musíme navštívit pohoří:

A Šumava
B Kralický Sněžník
C Hrubý Jeseník
D Krkonoše


question 7

Které nejvyšší vrcholy pohoří v ČR přesahují svou nadmořskou výškou 1400 m.n.m.? Vyberte správnou odpověď (True - ano, False - ne)

A Sněžka
True False
B Praděd
True False
C Kralický Sněžník
True False
D Plechý
True False
E Lysá hora
True False
F Ještěd
True False


question 8

Přiřaďte k pohoří horu a nadmořskou výšku:

Pohoří: Krušné hory: hora , nadmořská výška m. Pohoří Moravskoslezské Beskydy: hora , nadmořská výška m. Pohoří Šumava: hora , nadmořská výška m. Jizerské hory , nadmořská výška m.


question 9

Chceme-li spatřit na území ČR krápníkové jeskyně a její krasové jevy, musíme navštívit z uvedených oblastí (vyberte správné odpovědi):

A Drahanskou vrchovinu
B Kralický Sněžník
C Hořovickou pahorkatinu
D Slavkovský les
E Novohradské hory


question 10

Určete nejdelší řeku na území ČR:

A Labe
B Vltava
C Morava
D Berounka


question 11

Za největšími a nejhlubšími jezery ČR budeme muset cestovat do pohoří:

A Hrubý Jeseník
B Šumava
C Krkonoše
D Jizerské hory


question 12

Největší soustava rybníků na území ČR se dochovala:

A v okolí Pardubic
B na Českomoravské vrchovině
C na Mladoboleslavsku
D v Třeboňské a Českobudějovické pánvi


question 13

Do kterého z uvedených evropských moří neodtéká žádná z řek pramenících a tekoucích v ČR?

A Baltské moře
B Severní moře
C Jaderské moře
D Černé moře


question 14

Určete a přiřaďte, které řeky protékají uvedenými městy:


question 15

Která z uváděných informací o podnebí ČR je chybná?

A Prolínají se zde vlivy oceánického podnebí západní Evropy a kontinentálního podnebí východní Evropy.
B Oceanita podnebí vzrůstá směrem na východ.
C Kontinentalita podnebí vzrůstá směrem na východ.
D Se stoupající nadmořskou výškou klesá s vyjímkou teplotních inverzí teplota vzduchu.


question 16

Nejvyšší průměrné roční srážky byly na území ČR naměřeny:

A na Šumavě
B v Krušných horách
C v Jizerských horách
D v Moravskoslezských Beskydech


question 17

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který zajišťuje v ČR celostátní předpověď počasí, má své sídlo:

A v Praze-Klánovicích
B Praze-Komořanech
C v Praze-Kbelích
D v Praze-Ruzyni


question 18

"Červené" hnědozemě a hnědé půdy, časté především na Rakovnicku a Žatecku, mají vyšší obsah sloučenin trojmocného železa (krevele). Výborně se na nich daří pěstovat:

A cukrovku
B chmel
C brambory
D zeleninu a ovoce


question 19

Rozšíření půdních typů na území ČR závisí především:

A na horninovém podkladu (matečná hornina)
B na chemickém složením půdní vody
C na chemickém složení podzemní vody
D na nadmořské výšce


question 20

Hlavními přirozenými vegetačními společenstvy na území ČR byly původně:

A listnaté, dubové a bukové lesy
B jehličnaté, smrkové a jedlové lesy
C stepní rostlinné formace
D jehličnaté, smrkové a borové lesy


question 21

Nejstarším národním parkem v ČR je:

A Krkonošský národní park (KRNAP)
B Národní park Podyjí
C Národní park Šumava
D Národní park Labské pískovce